Äntligen konkurrens på lika villkor

Enligt vad som har blivit känt kommer regeringen att föreslå att alla lärosäten skall kunna ansöka om rättigheter att utfärda doktorsexamen. Kopplat till detta kommer det att finns ett system för utvärdering och kvalitetskontroll.

– Förslaget är synnerligen bra för Högskolan i Borås. Vi förbereder forskarutbildning inom sex områden. När regeringen nu flyttar fokus till kvalitet och att man vill starka miljöer, så tror jag att vi kommer att ha en god möjlighet att hävda oss i konkurrensen

I Dagens Nyheter idag skriver Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg att det inte är aktuellt med några nya universitet.

– Frågan om vår benämning är mindre viktig. Det viktiga är verksamheten; att vi kan bli ett komplett lärosäte med grundutbildning, forskarutbildning och forskning. I samarbete med universitet ger vi redan en relativt omfattande forskarutbildning.

Jag vill gärna citera vad Högskole- och forskningsminister Leijonborg skriver på DN Debatt säger Björn Brorström:

"Högskolor och universitet förs samman i ett och samma finansieringssystem. Den gamla tanken att forskning bara bedrivs på universitet begravs definitivt. Kvaliteten blir avgörande. Bra forskning skall stödjas, var den än bedrivs."

Regeringens pressmeddeland

Ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet finns här. 

Intervju med prorektor Björn Brorström sändes bland annat i Radio sju, fredagen den 13 mars. Du kan söka efter den här 

En längre intervju med Björn Brorström är planerad till början av nästa vecka och kommer att publiceras på denna webbplats.