Boråsstudenter får jobb

Sten Dellby hänvisar dels till den undersökning som Högskoleverket presenterade i mars 2008, men också till högskolans egen rapport som blev klar för drygt ett år sedan innehållande intervjuer med avgångsstudenter. Båda visar att Boråsstudenterna får jobb efter utbildningen.

I topp år efter år

Informationschef Sten Dellby påpekar att Högskoleverket i en ny undersökning har prognostiserat vilka yrken det kommer att råda brist på i framtiden. Bland annat kommer det att finnas jobb som fritidspedagog, högskoleingenjör, förskollärare, bibliotekarier och grundskollärare för tidigare år.
– Högskolan i Borås utbildar studenter till samtliga dessa yrken och de utgör en stor andel av vår totala utbildningsvolym.                     
– Högskoleverkets rapport är dessutom baserad på god vetenskaplig metod; rapporterna är utarbetade i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Svenskt Näringslivs undersökning baseras däremot på en betydligt enklare enkätundersökning.

Positiv till rankning

Samtidigt är Sten Dellby positiv till att Svenskt Näringsliv försöker sig på att göra en rankinglista. Men det är svårt, menar Dellby, att få en rankning som är ”rättvis” och faktiskt kan ge studenter ett gott beslutsunderlag.
– Vi har bett att få underlaget från Svenskt Näringsliv för en egen analys eftersom vi är lite frågande till ett antal uppgifter, till exempel att studenterna på Biblioteks- och informationsvetenskap inte gör några examensarbeten, vilket de gör. Den felaktiga bedömningen gör att utbildningen hamnar på 330:e plats. Verkligheten är att utbildningen har en god och nära kontakt med arbetslivet och att många får jobb just genom sitt examensarbete.
– Jag tror att en förklaring till de något märkliga svaren kan vara låga svarsfrekvenser. Vi inväntar rådata från Svenskt Näringsliv och kan därefter analysera undersökningen.

Kampanj med jobbet i fokus

- Under vecka 13-15 går Högskolan i Borås ut med en storbildskampanj med budskapet att Högskolan i Borås sätter jobbet i fokus och utbildar sina studenter för arbetsmarknadens krav. Detta har tidigare undersökningar visat. Vi har vetenskaplig evidens för vår kampanj, avslutar Sten Dellby.