Företagsamma ekonomer

Utbildningskonceptet för gymnasieelever, Ung Företagsamhet (UF) höll en mässa med 150 utställande företag och omkring 300 besökare från Sjuhärad och Alingsås. Bland dessa medverkade även studentrepresentanter från olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan i Borås representanter bemannade en högskolemonter och medverkade även i juryarbetet för bästa webbplats i tävlingen.

Björn Abelli, lektor på Institutionen för data- och affärsvetenskap ansvarade för prisutdelningar för bästa webbplats och bästa tjänst. Han vill med prisutdelningarna föra gymnasieskolorna närmare högskolan.
– Vi har specialkompetens på högskolan eftersom institutionens forskningsprofil är Handels- och tjänsteutveckling. Det är just det UF handlar om. Därför passar det bra att vi delar ut priset i kategorin bästa tjänst.

I juryn för Bästa tjänst ingick också representanter från Espira, Manpower, Borås Stadsteater och UF.
– Kategorin Bästa webbplats illustrerar på ett föredömligt sätt hur data och affärer idag går hand i hand. Precis som på vår institution, där vi kring webbutveckling poängterar användbarhet och funktionalitet med en tydlig koppling till den verksamhet webbplatsen ska stödja, fortsätter Björn Abelli.
– Ung Företagsamhet är till för framtida företagare. Vi har sett många intressanta företag här på mässan. Vi hoppas kunna skapa ett större intresse för högskolestudier, för att de ska få de kunskaper som behövs för att driva idéerna vidare till livskraftiga företag.

Sten Dellby, informationschef på högskolan menar att detta är ett gott tillfälle att uppmuntra till entreprenörskap.
– Det är bra att högskolan är med på sådana här tillfällen och vi bör engagera oss mer. Det finns många skäl. Bland annat för att uppmuntra studenter och elever till entreprenörskap och knyta goda kontakter med ungdomar.