Hallå där Helena Francke…

Du har startat en blogg om utbildningen. Vad är tanken?
– Det finns många olika sätt att nå ut med information i dag. I en blogg kan man prenumerera på inlägg via en RSS-läsare, på så vis slipper man gå in och leta efter uppdateringar på en webbplats. Jag är också intresserad av att via bloggen få kontakt med presumtiva studenter och framtida arbetsgivare för att få veta vilka förväntningar de har på utbildningen.

Vad kan man läsa i bloggen?
– Vi är flera som skriver och bland annat gör vi inlägg om utbildningens utveckling, t.ex. om de kurser som kommer att ingå. Vi har också med presentationer av några av de personer som utvecklar programmet och som kommer att undervisa.

Vilka tror du läser bloggen?
– Jag tror att de som funderar på att söka utbildningen hittar hit och tycker att det är intressant att få lite ”behind the scene”-information. Förhoppningsvis har vi också läsare i andra grupper, inte minst bibliotekarier, som är intresserade av nya medier och utveckling av nya tjänster.

Vad är det som är speciellt med utbildningen?
– Vi tar upp digitala medier och tjänster som är aktuella för olika kultur- och informationsverksamheter både utifrån ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. En viss tyngdpunkt ligger på utvecklingen inom biblioteksvärlden.

– Det som vi tycker är särskilt spännande är det nära samarbetet med olika verksamheter inom området som är med och utvecklar utbildningen. Det gör att utbildningen ligger nära den utveckling som sker på området men också att studenterna kan vara med och påverka utvecklingen.

Vilka vänder sig utbildningen till?
– Till yrkesverksamma och andra med en utbildning och/eller erfarenhet från kultur- och informationsområdet som vill arbeta med att utveckla och driva olika former av digitala tjänster i kultur- och informationsverksamheter. Det kan t.ex. handla om nya publiceringsformer som e-tidskrifter, interaktivt berättande och wikis, om att digitalisera äldre dokument, om att utveckla tjänster kring databaser med inspiration från webb 2.0, men också om helt nya tekniker som dyker upp. Fokus ligger på att tjänsterna ska vara användarvänliga.

Varför ska man gå den här utbildningen om man redan är yrkesverksam?
– För att man vill få mer kompetens i sitt nuvarande arbete eller kanske är intresserad av att prova på nya arbetsuppgifter. Utbildningen rör frågor som är aktuella på bl.a. biblioteken idag och de som går utbildningen kan bidra till att utveckla och förbättra de digitala tjänsterna på arbetsplatsen.

Varför går utbildningen på distans?
– Man ska kunna fortsätta arbeta eller ha annan verksamhet på deltid vid sidan av studierna. Många av de som utbildningen riktar sig till har redan etablerat sig någonstans i landet och kan ha svårt att flytta till Borås för att studera under några år. Det är också en allmän trend inom högre utbildning att distansutbildningar blir alltmer efterfrågade.

Läs bloggen här