Hallå där...!

Varför är du där?

- Jag ska delta i en workshop på en konferens, SymbioCity São Paulo, som behandlar hållbar stadsplanering och som anordnas av Svenska ambassaden i Brasilien. Den handlar om uthållig utveckling, bland annat energi från avfall, vilket ju är ett prioriterat område på Högskolan i Borås. Området har pekats ut som mycket intressant för strategiskt samarbete mellan Sverige och Brasilien av den brasilianska ministern för långsiktig planering, Roberto Mangabeira Unger. Jag ska också delta i en internationell utbildningsmässa, ExpoBelta 2009 som har fokus på studier i Europa, Study in Europe, där Svenska institutet har en monter och där Högskolan i Borås medverkar.

- Jag kommer också att göra ett studiebesök i en ”favela” och på en avfallsanläggning.

Förra året skrevs ett memorandum of understanding (samförståndsförklaring) mellan Högskolan i Borås och universitetet UDESC i Santa Catarina…

- Ja, Jag ska besöka dem för en uppföljning av deras besök hos oss i höstas. Bland annat ska jag knyta kontakt med lärare. Jag kommer att besöka deras ingenjörshögskola i Joinville.