Hearingen av nygammal prorektor

Björn Brorström har haft uppdraget som högskolans prorektor sedan hösten 2006 och tycker att tiden har varit stimulerande och intensivt med många viktiga frågor att bereda och ta ställning till.
– Att få fortsätta att medverka till att stärka högskolan och bidra till att verksamheten ges goda förutsättningar för att utveckla utbildning och forskning känns angeläget, förklarar han.

Hearing eller hörande som det egentligen heter, är ett viktigt led i processen att utse prorektor. Innan styrelsen utser en prorektor samlas åsikter från lärarna, övriga anställda och studenter. Dessa lämnar skriftliga synpunkter först efter att prorektorskandidaten presenterat sig och inbjudit till frågor.

”Positiv aktivitet”

Under hearingen presenterade Björn Brorström hur han ser på verksamheten vid Högskolan i Borås med särskilt fokus på sina ansvarsuppgifter. Därefter ställdes under en dryg timma ett antal frågor kring utbildning, forskning, studentinflytande, personalpolitik och samverkan.
– Det var bra frågor och för min del en positiv aktivitet med möjligheter att reflektera över och utveckla mina idéer och resonemang kring högskolans situation och fortsatta utveckling. Jag tycker det gick bra, men det ska naturligtvis andra bedöma.

”Viktigt att vara med”

Hans önskemål om att fortsätta som högskolans prorektor är påtagligt.
– Vi står inför ett genomförande av en del saker som vi skapat förutsättningar för och att vara med i den fasen är också viktigt.

Det finns ingen uttrycklig begränsning i högskoleförordningen angående att en person inte kan utses till prorektor flera gånger, men eftersom prorektor är en av rektors närmaste medarbetare brukar prorektor utses under samma period som rektor. Den 24 april beslutar styrelsen om Björn Brorström får fortsätta som prorektor för perioden 1 augusti 2009 till och med 31 juli 2011.