Koll på Sveriges bästa studentstad

Högskolan i Borås har ansökt om att bli Sveriges bästa studentstad. Under april månad kommer Sveriges Förenade Studentkårer att besluta om vilken stad som blir SFS studentstad 2009/10. Förutom Borås har även Karlstad och Trollhättan ansökt om den fina utmärkelsen.
– Studentkårens vision är utgångspunkten för arbetet som Studentkåren, Högskolan i Borås, Borås Stad och stadens näringsliv står bakom. Tillsammans vill vi göra Sveriges bästa studentstad, säger Lars Hedegård.

Besöket i Borås präglas, precis som ansökan, av en mångfald bland deltagare och deltagande organisationer. Representanter från BoråsBorås, Borås Stad, Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad, Bibliotek och läranderesurser, Kanico och studenterna kommer bland annat att delta. Den modell som valts i Borås för samarbetet, karaktäriseras också av att det är studenterna och Studentkåren som är motorn och drivkraften i arbetet.

Visionen Sveriges bästa studentstad har konkretiserats i delmålet Studieplats Borås, ett begrepp som syftar till ett helhetskoncept på studentens studietid vid Högskolan i Borås. Tanken är att det vid Högskolan i Borås skall vara lätt att studera oavsett var studenten befinner sig samtidigt som högskolan ska vara en mötesplats mellan studenter, högskola, näringsliv, forskare, kulturliv, staden Borås och kommunen.