Lyckat kunskapsäventyr för gymnasieelever

Högskolans studievägledare, Kiki Henrysdotter, och karriärvägledaren Susanne Håkansson informerade då eleverna genom ett rollspel om vem som kan studera på högskolan och vilka skillnaderna är jämfört med gymnasiet. 

Entusiastiska elever valde bland nio programpass som innehöll allt från hur man kan lyckas med högskolestudierna till vad polymerer är för något och hur man med hjälp av datorer kan lösa olika problem.

På Ingenjörshögskolan fick eleverna bland annat testa hur man skalar apelsiner med hjälp av enzym, en metod som används industriellt, och hur man idag använder 3D-CAD som ett viktigt hjälpmedel vid husbyggen.