Smart tröja i radio

Programmet Vetandets värld har gjort ett ca 20 min långt reportage om Lena Berglins och Siw Erikssons forskning respektive fältstudie.

Kl. 12:10 sänds det i P1 och kan höras på traditionellt sätt eller genom webbradio