Sverige behöver fler bibliotekarier!

Tillgången på nyexaminerade bibliotekarier beräknas vara mindre än rekryteringsbehovet på arbetsmarknaden under de närmaste åren. Arbetsmarkanden för bibliotekarier har alltså förbättrats eftersom antalet nybörjare och examinerade har minskat i förhållande till behovet.

Mer information

Rapporten från Högskoleverket (HSV)

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har bibliotekarieutbildningar som ges både på helfart och distans. Läs mer om dessa utbildningar här