1,95 miljoner till forskningen inom bioteknik

Projektet ”Makroinkapsling av celler för effektiva bioprocesser” leds av professor Mohammad Taherzadeh på Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås.

Sedan tidigare bedriver bioteknikgruppen ett projekt om inkapsling av celler där målet är att få fram effektiv etanolproduktion. Nyligen påbörjades en ny nisch inom inkapsling och till denna ska man nu utveckla ny teknik.