Boråsforskning om Gekås upptakt till större shoppingstudie

Vad går forskningsprojekt ut på?

– Vi är intresserade av att förstå fenomenet Ullared och då mera specifikt Gekås. Vi studerar utifrån ett konsument- och företagsperspektiv. Vi vill förstå varför människor åker dit och hur de upplever Ullared.

– Forskargruppen är specialiserad på olika områden inom konsumtion och handel. Några forskare studerar entreprenörskap, några ser på kundbemötande och handel, någon på bloggar och hur Ullared kommuniceras i media. Någon ser på skyltning, en annan på teknik och jag själv tittar på familjekonsumtion.


Vilka är involverade? Hur länge ska studien pågå.

– Vi är totalt åtta forskare från Institutionen för data- och affärsvetenskap och vi planerar att ha klart en rapport runt årsskiftet. Vi ser dock Ullared som ett första stopp på en längre resa. Vi har tänkt att under en längre tid studera andra shoppingplatser runt om i Sjuhäradsbygden, t.ex. Lager 157 och Knalleland. När vi är klara med den här resan ger vi oss ut i resten av Sverige.

– Vår resa är inspirerad av ”Konsumentodyssén”, d.v.s. en resa som forskare i USA gjorde i mitten på 1980-talet för att studera konsumenter och konsumtion. Den resan har varit banbrytande för utvecklingen av konsumtionsforskningen då man intervjuade och observerade konsumenter i verkliga situationer och miljöer. Tidigare forskning hade i huvudsak använt sig av enkäter. Vi tycker det är intressant att studera hur det förhåller sig i miljöer där handel och konsumenter möts. Vi tror också vi har mycket att lära av att studera detta utifrån olika perspektiv. Den forskare som är nestor för konsumtionsforskningen, Russel Belk, och som ledde konsumentodyssén är också intresserad av vårt projekt och fungerar som referensperson för oss.

 

Dokusåpan visas i kanal 5 kl.20:00