CONNECT genom frukost

Idén till CONNECT kommer från USA och startades upp 1985. Tretton år senare bildades CONNECT Sverige och år 2002 startade CONNECT Väst Sjuhärad. Frukostmötet som hålls på Sandgärdet den 12:e november syftar bland annat till att ytterligare stärka högskolans roll som en naturlig mötesplats för studenter och företagare.
- Även om högskolan är öppen för alla kommer inte alla hit. I och med att vi arrangerar ett frukostmöte utanför Sparbankssalen på Sandgärdet hoppas vi att företagare ska ha lättare att ta sig till högskolan. Sen hoppas vi också på att det ska skapas idéer till framtida samarbeten i enlighet med högskolans devis Vetenskap för profession. Det kan gälla forskning och mycket annat, förklarar Staffan Lööf, en av arrangörerna.

Över 150 personer

Mötet den 12:e november är det första av två den här terminen. Tanken är sedan att ha 1-2 frukostmöten per termin. Till första mötet har hittills runt 150 personer, de flesta externa, anmält sig men Jonas Rimbäck hoppas även kunna locka en del studenter och personal på högskolan.
- Vi hoppas komma upp i 10-20 % studenter och personal. Det är viktigt att det kommer personer från högskolan och vi kommer tillsammans med CONNECT Väst efter mötet att titta på vilka som kommit och analysera hur vi ska fortsätta.

Huvudattraktionen för frukostmötet är gästtalaren Christer Zetterberg, mest känd som tidigare Volvochef, men med en diger meritlista. Han har bland annat varit VD för Calor Celsius AB, Tibnor AB, Holmens bruk, PK-banken samt varit styrelseordförande i Carnegie. Christer Zetterberg var också en av de som tog CONNECT till Sverige. Han kommer till mötet och ska tala om ”framgångsrikt entreprenörskap”.

Flera intressanta namn

Jonas och Staffan säger att man har fler intressanta namn ”på gång” till kommande frukostmöten, vilka vill de i dagsläget inte gå in på. Staffan Lööf kan dock berätta varför de väljer att ha ett frukostmöte.
- Många företagare har kanske inte möjlighet att komma på längre föreläsningar eller seminarier. Nu kommer de hit kvart över sju på morgonen och kan vara tillbaka på jobbet vid nio. Det är bra för alla.

Anmälan till frukostmötet görs på www.connectvast.se

Se även högskolans kalendarium.