e-Me Nominerad!

I anslutning till den ledande forskningskonferensen inom informationssystemutveckling, ICIS 2009, anordnas Workshop on Information Technologies and Systems (WITS) på temat "Interdisciplinary Frontiers in Information Technology Innovation". På denna workshop presenteras bl.a. IT-baserade forskningsprototyper och e-Me, som utvecklas i samarbete mellan forskare och InnovationLab, är nominerad till "Best Research Prototype" under titeln "E-Me: Towards a next generation Student IS Architecture". Slutgiltigt beslut presenteras i samband med workshopen den 14-15 december 2009 i Phoenix, USA.

Läs mer på: WITS, e-Me 2.0

Referenser:

Rudmark D., Hjalmarsson A., Andrén L. 2009. "E-Me: Towards a next generation Student IS Architecture" In "Proceedings of WITS 2009 19th Annual Workshop on Information Technologies & Systems", 14-15 December. Phoenix, USA