Flera miljoner till modelleringsforskning kring smarta textilier

Tidigare i år tilldelades samarbetsprojektet ”Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier/skikt och tillverkning av komponenter” 14,7 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Av dessa medel går 2,8 miljoner kronor till modelleringsforskning vid Institutionen Ingenjörshögskolan.

– Avsikten med projektet är att utveckla nya lättviktiga och funktionella fibrer, textilier och skikt. De komponenter som ingår baseras på polymera nanokompositer som innehåller kolnanorör (CNT), kimrök (CB) eller kolnanoskivor (carbon nanodiscs, CND), förklarar Kim Bolton, professor i fysikalisk kemi på Institutionen Ingenjörshögskolan, som ser fram emot att komma igång med modelleringsprojektet efter nyår.

De olika komponenterna kan i sin tur användas för att tillverka nya produkter. Man kommer inom projektet både att använda polymera nanokompositer som redan finns och ta fram nya under projektets gång.

Nanopartiklar ska ge ”lätta” produkter

Nanopartiklar är intressanta för sin elektriska ledningsförmåga och därmed är de också intressanta för att göra polymerer elektroaktiva. Genom att modifiera polymerer kan man ge dem en högre elektrisk ledningsförmåga som bl.a. kan användas till uppvärmning, ändrade ljusbrytande egenskaper eller förbättrad elektrisk isoleringsförmåga, vilket i sin tur skulle kunna omsättas i produkter.

Dessa produkter kommer att få låg vikt och därmed bli extra intressanta för kunder och samhälle t.ex. inom områdena hem och fritid, medicins diagnostik, effektiv energidistribution, telekommunikation mm.

Inom projektet kommer man bland annat att ta fram prototyper och demonstrationer. Den kunskap och de produkter som genereras kommer att kunna användas av svensk industri, konsumenter och inom universitetsutbildningen.

Modelleringsgruppen kommer närmast att titta på bl.a. strukturen hos nanopartiklar och deras växelverkan med polymera material. Experimentell materialvetenskap kommer att kombineras med beräkningsinriktad fysikalisk kemi. Målet är att få fram lämpliga blandningar mellan nanopartiklar och polymerer för att få fram bra egenskaper för utveckling av smarta textilier och för att få fram lätta fibrer och textilier. Några konkreta områden där dessa material kan komma till användning är exempelvis tyger inom fordonsindustrin, nya filmer för en bättre avbildning av mänskliga inre organ, ny förbättrad optisk utrustning inom telekommunikation med bättre väderbeständighet och nya isolerande eller halvledande skikt för högspänningskablar.

Projektet ”Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier/skikt och tillverkning av komponenter” kommer att genomföras i ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Chalmers, Swerea/IVF, Borealis, Russian Academy of Science och Imego Institute.