Fokus på familjecentralen

Under 2000-talet har det i olika städer och orter runt om i Västra Götaland gjorts försök med familjecentraler, en plats där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskola och förebyggande individ- och familjeomsorg samlas under samma tak. Nu har Mikael Löfström, studierektor på Institutionen för data och affärsvetenskap och representant i FoUS styrgrupp, studerat hur huvudmännen, alltså kommunerna och Västra Götalandsregionen, arbetar för att styra och stödja verksamheten med familjecentraler.

Läs hela artikeln

 

Källa: www.hb.se