Förändrad lärarutbildning i fokus

Den årliga konferensen, arrangerad av Skolverket, planerades utifrån att den nya propositionen ”hållbar lärarutbildning” (HUT) var klar – så var dock inte fallet.
– Representanter från utbildningsdepartementet skulle varit på plats för att besvara frågor om den nya propositionen, säger Maud Ihrskog och fortsätter:

– Men eftersom propositionen sköts fram till december blev det istället många frågor – intressanta frågor ska tilläggas– men som inte kunde besvaras.

Läraryrkets status höjs i Norge

Både Maud Ihrskog och Ann-Katrin Svensson var ändå nöjda med dagarna. Särskilt med medverkandet av Morten Rosenkvist, företrädare för den norska motsvarigheten till utbildningsdepartementet; kunnskapsdepartementet.
– Det var en engagerad presentation av det norska projektet GNIST som ska höja läraryrkets status, säger Ann-Katrin Svensson och tillägger:

– Han betonade bland annat vikten av att man i alla sammanhang ska tala väl om läraryrket och inte sprida negativa attityder.

Skolinspektionen presenterade också att de just nu utreder hur lärarnas behörighet tillämpas i skolan, d.v.s. om de undervisar i de ämnen eller för barn i de åldrar som de faktiskt är utbildade i.

MaNet inspirerade

Högskolan i Borås manliga nätverk var också på plats för att berätta mer om sitt arbete.
– Det var ett mycket uppskattat inslag som medförde att många lärosäten ville veta mer och starta upp egna nätverk, berättar Maud Ihrskog avslutningsvis.