Förväntansfulla besökare på konferensens första dag


Röster från första dagen:

Annica Herentz, Siv Honkala, Maria Koldestam, Caroline Andersson, Högskolan och lasarettet i Jönköping 

Maria: Det känns spännande, programmet ser jättebra ut!
Annica: Ja mycket intressanta saker i programmet. Konferensen är ett jättebra tillfälle att få se hur andra gör i sina verksamheter och så träffar man massa folk som man kan byta erfarenheter med.
Siv: Jag ser fram emot punkten som handlar om case-metodik

Lena Värbrand, Birgitta Severinsson, Helsingborgs lasarett, Huvudhandledare

Birgitta: Jag har inte siktat in mig på något speciellt men allt verkar intressant.
Lena: Jag hoppas på många nyheter och lärdomar som vi kan ta med oss hem till våra kollegor.

 

 

 

Birgitta Johansson, Tina Persson, Mälarsjukhuset

Birgitta: Hittills har programmet varit jättebra! Vi hade inte hört talas om utbildningsvårdavdelningarna  i Borås förut så det var mycket intressant. 
Tina: En skillnad från hur vi gör är att man i Borås har avsatt tid i tjänsten, t.ex. 50%. Hos oss är det bara en dag i veckan och dessförinnan fick vi handleda studenter när det blev tid över. Här finns mycket som vi har snappat upp och som vi tar med oss.

 

Karin Bergman, VFU-samordnare, Högskolan i Skövde

– Jag är ganska ny på mitt jobb och är här för att lära mig. Det är den första VFU-konferensen som jag är med på. Jag tycker redan det har varit massor att ta på. Vi i Skövde har inte alls några särskilda utbildningsvårdavdelningar som i Borås så det var väldigt roligt att höra om det.

 

 

Anna-Karin Östman, Anita Ross, kliniska adjunkter, Örebro sjukhus

Anita: Jag tycker förmiddagen har varit bra, särskilt första passet om utbildningsvårdavdelningar var toppen! Inspirerande! 
Anna-Karin: Jag håller med. Hos oss har vi också vårdavdelningar men det är inte alls samma organisation. Annars är ju innehållet ganska lika, vi jobbar ju också mycket med reflektionen och seminarier. 
Anita: Ja, jag kände igen många likheter i mitt arbete som den kliniska adjunkten i Borås berättade om tidigare under dagen.
Anna-Karin: Härnäst ser jag fram emot presentationen av case-metodik.