FoU-café på temat barns utsatthet och mötet med professionella

Vid FoU-caféet får vi tal del av aktuell forskning i ämnet och samtala kring hur vi bättre ska kunna uppmärksamma vardagliga möten med barn som försöker förmedla sin utsatthet till oss.

Föreläsare: Mikaela Starke, forskare och universitetslektor på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

FoU-caféet är kostnadsfritt - FoU Sjuhärad Välfärd bjuder på kaffe.

Tid och plats: Högskolan i Borås, A 504 kl. 13.30-16.00

Anmälan senast 19 november via kalendariet