Hallå där, Anders Hultén!

- Bakgrunden ligger i att jag har sett ett behov av att stötta det entreprenörskap som finns bland många av våra eventstudenter. Många startar egna företag efter avklarade studier och jag har saknat en inkubatorverksamhet i Varberg som har kunnat hjälpa dem på vägen. Eventstudenterna är fokuserade på upplevelseproduktion och de traditionella inkubatorsystemen är mer inriktade på tekniska innovationer.
- Jag har på uppdrag av Campus Varberg arbetat med att se hur det skulle vara möjligt att starta upp en inkubatormiljö för kreativa näringar. Detta har alltså inte skett inom ramen för min anställning vid Högskolan i Borås, och det är inte högskolans som fått några pengar.

Men du ser ändå vinster med inkubatorn för högskolans räkning?

- Absolut, inkubatorn kommer våra studenter i Varberg väl tillhanda. Dessutom har jag som programansvarig fått många goda kontakter på olika nivåer inom näringslivet och Region Halland vilket skapar bra professionskopplingar inom utbildningen. Redan nu kan vi tydligt se hur detta har gynnat de nuvarande eventstudenterna genom att Region Halland blivit uppdragsgivare för case vi genomför i utbildningen.

Hur har arbetet gått?

- Väldigt bra, inkubatorn CRED – Creative Destination Halland, drar igång för fullt vid årsskiftet men vi har tjuvstartat med att ha öppet hus på fredagar redan nu i höst.
- Vi fick precis beviljat 10,5 miljoner kronor till projektet, varav hälften av medlen kommer från EU och hälften motfinansieras av Region Halland och Campus Varberg. Inkubatorn kommer att vara en del av ett skandinaviskt inkubatorprogram.

Har du fått några reaktioner från eventstudenterna på att det nu ska startas en inkubator som kan vara till hjälp för dem efter studierna?

- Jag har inte hunnit få så många reaktioner från våra nuvarande studenter ännu, men jag har talat med några som gått ut och de tycker det är ett jättebra initiativ. Jag tycker att man kan se inkubatorn som en stor möjlighet för studenterna, men även som en stor möjlighet för regionen – nu ökar chanserna att studenterna stannar kvar i regionen efter avslutade studier och startar nya företag.

Läs mer om CRED:s öppet hus.

http://www.campus.varberg.se/kreator-+-entreprenor-se-hit.html