Hållbar utveckling – en utmaning för alla

Med Patagonias miljöansvariga Jill Dumain, och Peter Waeber, upphovsman till  bluesign® standard och Christian Votava, REALISE, (läs mer om dem här)  som workshopledare, samlades svenska företag för att diskutera och hitta lösningar på de utmaningar och svårigheter de ställs inför i arbetet med miljö och hållbar utveckling.

Problem och utmaningar

Emma Häggström, universitetsadjunkt i Hållbar utveckling vid Textilhögskolan, har tillsammans med professor Simonetta Carbonaro och David Goldsmith arrangerat workshopen. Samtliga deltog under dagen som representanter från akademien, för att svara på frågor och även för att få nya kunskaper.
– Det har varit en bra dag. Ett bra tillfälle att knyta kontakter, diskutera, få inspiration och inte minst insikt i att vi alla har samma utmaningar som vi måste ta tag i, säger Emma Häggström.

Under förmiddagen delades de fyrtiotalet deltagarna in i mindre grupper som förflyttades mellan olika ”stationer” för att diskutera ämnen som produktutveckling, samarbetsmöjligheter och självklart hållbar utveckling. Eftermiddagen ägnades åt att försöka komma på lösningar på de problem som uppkommit under diskussionstiden.

Större företag har andra möjligheter

Deltagaren Peter Askulv från företaget Klättermusen, som tillverkar fritidsutrustning med fokus på miljön, tyckte att upplägget på dagen var väldigt bra.
– Klättermusen arbetar mycket med miljöfrågor och det är en inspirerande dag att få höra om hur andra företag arbetar med samma frågor och på så sätt få ett annat perspektiv.

Några nya kunskaper om miljöfrågor tror sig inte Peter Askulv att han kommer få, men tycker att workshopen är ett utmärkt tillfälle att diskutera strategi och framförallt skapa nya kontakter.
– Det är nyttigt att träffa andra som vill jobba med de här frågorna. Vårt problem inom Klättermusen är att driva miljöfrågorna eftersom vi är så små. Så det är naturligtvis bra att skapa kontakter med ”jättarna” som har andra möjligheter, säger Peter Askulv och berättar om hur Klättermusen har en open-source policy inom miljöfrågor.
– Policyn innebär att vi delar med oss av allt som har med miljö att göra, olika metoder för produkter osv. Vi ingår i ett nätverk med 32 andra företag som vi utbyter idéer och kunskaper med.

Peter Askulv är nöjd med workshopen .
– Problemet nu kommer väl egentligen vara att göra något av de idéer som framkommer under dagen.
 
– Den bästa effekten av de här dagarna är de nya kontakterna, säger Peter Askulv och syftar främst på den alldeles färska uppgörelsen som gjordes under konferens- och workshopdagarna – att starta ett projekt med Myrorna.