Internationell vecka på Bibliotekshögskolan

Först ut under denna internationella vecka var professor Christine Bruce, från  School of Information Technology och Sylvia Edwards, Associate professor och Assistant dean vid Faculty of Science and Technology, båda Queensland University of Technology (QUT).

Samarbetet mellan BHS och QUT har pågått under en lång tid.

– Det startade för cirka 10 år sedan i samband med att jag och professor Louise Limberg träffades.  Nu har vårt samarbete utvecklats ytterligare och i våras tillbringade en doktorand från BHS, Anna Lundh, tre månader hos oss och arbetade med sin avhandling, berättar Christine Bruce.

Under årens lopp har de båda forskarna besökt varandra flera gånger och arbetet har med tiden intensifierats då de har gemensamma forskningsintressen. 

Framstående inom digitala bibliotek

Professor Tatjana Aparac-Jelusic vid Universitey of Zadar i Kroatien besökte BHS efter att ha fått en inbjudan från Mats Dahlström och Alen Doracic. Syftet med besöket var att diskutera konkret samarbete B&I-institutionerna emellan.

I november kommer University of Zadar att få European Charter, vilket öppnar upp för möjligheten för att ingå Erasmusavtal. I vår kommer ett avtal om student- och lärarutbyte inom Erasmus utbytesprogram att skrivas under.

– Ett avtal mellan oss och BHS är mycket positivt, både ur ett lärar- och studentperspektiv. Vi har flera kurser inom biblioteks- och informationsvetenskap på engelska och vi kan erbjuda praktikarbete för inkommande studenter från BHS. Vi har redan planer på att genföra ett lärarutbyte inom Erasmus under våren 2010.

Ett utbyte kan innebära otroliga möjligheter för de som t.ex. är intresserad av bokhistoria.
– Tänk att som student få komma till oss och tillsammans med en student från vår utbildning arbeta på t.ex. ett klosterbibliotek med att katalogisera och digitalisera handskrifter. Möjligheterna för att uppleva kulturella skillnader och ge input till varandra är unik och otroligt värdefull för alla parter, konstaterar hon.

Läs mer om besöken i det relaterade materialet nedan.