Mänskligare kommunikation i fokus på global konferens

Bakom konferensen som anordnas för 16 gången står The Nordic Network for Intercultural Communication (NIC) och tanken är att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan forskare och näringsliv.
– Vi är stolta över att kunna stå värd för en så global konferens och har vårt goda samarbete med lingvistikforskarna från Göteborgs universitet att tacka för det, berättar koordinator Håkan Alm, också doktorand vid Institutionen för data- och affärsvetenskap.

En av konferensens nyckeltalare är den amerikanska professorn i artificiell intelligens, Stacy Marsella. Torsdag den 26 november kl 10:30-11:45 talar han om interkulturella aspekter då man skapar känslouttryck hos datorprogram.
Andra nyckeltalare vid konferensensen är professor Anne Marie Bülow och Lars Werner som fredag den 27 november pratar på temat multinationella företag. Finns till exempel skillnader på att sälja vitvaror i Japan, Thailand eller Sydafrika?

Posterutställning

En stor posterutställning visas i anslutning till konferensen, utanför M204 på Sandgärdet. Det är elva posters producerade av 65 svenska och internationella studenter.