Mekanik bättre än människa

Christer Axelsson är doktorand vid Västra Götalandsregionen Prehospitala Utvecklingscentrum i Borås och arbetar som narkossjuksköterska på Olycksfallsambulansen i Göteborg. Han har genomfört en studie på totalt 126 patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus och tagits omhand av Olycksfallambulansen. Drygt hälften av patienterna (64 st) fick hjärt- och lungräddning med hjälp av hjärtkompressionssystemet LUCAS, och övriga 62 patienter fick manuell hjärt- och lungräddning.
– Mätningarna genomfördes under hjärt- och lungräddning med kontrollerad andning och visar att patienterna som fick hjärtkompression med hjälp av det mekaniska systemet producerade mer koldioxid i utandningsluften än patienterna som behandlades manuellt, konstaterar Christer Axelsson.
– Det tyder sannolikt på att volymen cirkulerande blod var större och därmed deras möjlighet att återhämta sig.

Nu återstår att se om denna nya behandlingsstrategi även kan öka överlevnaden vid hjärtstopp.