Miljoner skäl till 20-årsjubileum

Byggföretaget Wäst-Byggs grundare, Gunnar Ivarsson, donerade en miljon till Institutionen Ingenjörshögskolan. Avsikten är att donationen ska avsättas för stipendier om cirka 125 000 kronor per år till duktiga byggstudenter och förhoppningsvis ska detta locka fler att bli byggare i framtiden, förklarar han.

Som en joker under kvällen delades även ett stipendium ut till två drivna doktorander i logistik. 


Institutionen Ingenjörshögskolans prefekt Hans Björk stod som värd för kvällen och besökarna fick alla varsitt exemplar av institutionens jubileumsskrift.


Jarl Lindahl, tidigare teaterchef på Borås Stadsteater, agerade som konferencier under jubileumsfestligheterna.


En uppgift som han utförde med energi, lust och klass. Till publikens uppskattning fick han till och med in lite Shakespeare på ett hörn.


Tre aktuella forskningsprojekt presenterades. Kaj Lindecrantz, professor i medicinteknik, talade om hjärnkoll. Mohammad Taherzadeh, professor i kemiteknik, berättade om hur avfall omvandlas till biobränsle och Dag Ericsson, professor i logistik, talade under rubriken Demand Chain Management. Dessutom passade Dag Ericsson på att dela också ut två stipendier om 50 000 kronor till två doktorander inom logistik.

De glada mottagarna var Klas Hjort (till vänster) och David Eriksson, som här ses mottaga stipendiet ur Dag Ericssons hand.

Alumner på plats


Bland representanterna från näringslivet fanns många före detta ingenjörsstudenter. Alumnen Jonas Karlsson (bilden till höger) finns idag på byggföretaget Tommy Byggare och Björn-Ola Kronander (bilden till vänster), driver DTS Systeam. Båda berättade om vikten av samarbete med näringslivet.


Slutligen berättade Gunnar Ivarsson om Wäst-Byggs historia och överlämnade sin donation innan kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson tog över och höll ett tal till jubilaren.


Festligheterna avslutades med mat, mingel och underhållning. En av kvällens celebra gäster var Institutionen Ingenjörshögskolans första prefekt Bengt Andersson som ovan till vänster ses samspråka med Monica Hammarnäs. På bilden ovan till höger uppvaktar Bättrekonceptets projektledare Daniel Yar Hamidi (t.v. i höger bild). Nedan: Spridda mingelbilder från kvällens festligheter.


Kvällen avslutades med dubbla ståupp akter. Emma Knyckare (till vänster) och Christian Kotteby (till höger) tänjde på gästernas skrattmuskler.

Totalt deltog närmare 150 gäster, både personal från Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, alumner och näringslivet, i jubileumsfirandet.

Läs en längre artikel om miljondonationen här.