Nu gäller hållbar utveckling


Egentligen ogillar hon ordet hållbar utveckling eftersom det inte finns någon hållbar affärsverksamhet. Den skadar alltid miljön på något sätt. Hon talar hellre om vårt personliga ansvar. Konstant materiell tillväxt håller inte längre. Det behövs en radikal övergång till något annat menar hon.

– Företagen måste ta hand om sina varor från vaggan till vaggan, d.v.s ta hand om de gamla produkterna och återanvända råvarorna i dem för att skapa nya produkter. Allt måste återanvändas, säger Simonetta Carbonaro.

Trots att undersökningar visar att vi inte blir lyckligare av hög materiell standard köper vi saker vi inte behöver, för pengar vi inte har, för att imponera på människor vi inte känner.

Men Simonetta Carbonaro tror på en snar förändring. 

– Människor har hamnat i en privat kris. Det har blivit svårt och dyrt att leva då mat, boende, och utbildning blir allt dyrare. Våra köpvanor har kunnat uppehållas p.g.a. inflödet av billiga varor från främst Asien. Men de har insett det höga priset för det låga priset, säger hon.

Konsumenten har förändrats

Den vanlige konsumenten har ändrat sin attityd till livet. De vill ha långsam mat och långsamt mode. Produkterna ska vara goda, rena och rättvisa. Produktens kvalitet är tillbaks i folks medvetande och man vill ha mindre av det bästa.

– Konsumenten har blivit mer kritisk, mogen och kompetent. De vill veta vad som ligger bakom och skapa en egen åsikt om produkterna.  De kräver bästa funktion och lång hållbarhet eftersom de känner ett ansvar inför framtidens samhälle, säger Simonetta Carbonaro.

Simonetta Carbonaro pratar om sansad lycka eller lycklig måttlighet. En hållbar livsstil blir den nya framgången, välståndet och lyckan. Ett individuellt ansvar och förhållningssätt kan innebära att man köper second hand, byter kläder med vänner, att man helt enkelt konsumerar mindre.

Tvärvetenskapligt centrum

Konferensen The Design of Prosperity är bara början. Målet är att skapa ett tvärvetenskapligt centrum tillsammans med andra svenska och internationella universitet med fokus på etik, estetik, ekologi, teknik, ekonomi och sociala utmaningarna för att driva framtidens globala samhällsutveckling.

– Vi vill skapa en plattform, en tankesmedja, där viktiga aktörer möts för att åstadkomma en förändring. Beslutsfattare får möta forskare, kulturpersonligheter och andra utmanare. Vår ambition är att skapa ett kunskapskapital som kan återföras till samhället. Affärsfolk behöver utmanas för att genomföra förändringar, avslutar Simonetta Carbonaro.