Nya studierektorer på Ingenjörshögskolan

Roy Andersson tillträdde den 1 november tjänsten som studierektor för området industriell ekonomi/maskinteknik. Han efterträder Tomas Wahnström som under en tid varit ställföreträdande studierektor.

 

 

Kimmo Kurkinen efterträdde den 1 november Jan Isberg som studierektor för området byggteknik. Kimmo Kurkinen är tjänstledig till och med den 14 april 2010 och under denna period vikarierar Jan Isberg som studierektor.