Språk och texter i fokus under vetenskapligt seminarium

Under rubriken ”Literacy och skolans kulturella förändringar med utgångspunkt i ett  ”vidgat textbegrepp” och begreppet ”textvärldar” tas barn och ungdomars språkutveckling upp, vilket handlar om  socialisation inom ramen för olika sociala och kulturella sammanhang. Vilka ”texter” växer barn och ungdomar upp med? Vad, var, hur, varför och för vem läser och skriver de och vad motiverar dem? Svar på frågor som dessa får konsekvenser för skola och föräldrar och för lärarutbildning och forskning.”

Missa inte den spännande presentationen onsdagen den 11 november kl. 14:45-17:00 i sal A 502.

Institutionen för pedagogiks vetenskapliga seminarieserie är öppen för alla och helt kostnadsfri.