Stämningen på topp på årets VFU-konferensDet blev intensiva dagar när 500 deltagare från hela landet strömmade till Kårhuset för att vara med på årets VFU-konferens  med tema "Verksamhetsförlagd utbildning i en föränderlig vård – en kvalitetsutmaning". Som arrangör stod Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. För handledare, forskare, kliniska adjunkter, lärare, samordnare och arbetsledare blev det många tillfällen till möten och erfarenhetsutbyten. 

– Det har varit en matnyttig konferens, säger Åke Lennander som är lärare på Mälardalens högskola. 
Han jobbar även med utbildningsstrategiska frågor och tycker att konferensen varit ett bra tillfälle att få se exempel på nya former att arbeta 
– Det handlar om att upptäcka saker som vi själva inte gör idag men som vi kanske borde göra. Det här med utbildningsvårdavdelningar till exempel är något som vi nu har påbörjat som projekt i diskussion med landstinget. Jag tar med mig en hel del inspiration från de här dagarna.

Läs fler intervjuer »

Programmets första del fokuserade på olika sätt att främja lärprocessen hos studenterna och där lyftes de anpassade vårdavdelningarna som utvecklats i Borås och Växjö fram som goda exempel. Ett återkommande inslag under både för- och eftermiddagen var exempel på metoder och arbetssätt för att skapa trygghet och underlätta för studenterna samt stärka deras självförtroende under deras VFU.
Andra dagen ägnades bland annat åt diskussion kring hur man kan utveckla och öka samarbetet mellan lärosäte och verksamhet, aktuell forskning samt vikten av att stärka specialistsjuksköterskeutbildningarnas ställning. Många följde med fascination Centrum för Medicinsk Simulering från Malmö som med hjälp av en docka och videokamera på scen visade hur studenter kan träna sig på team-kommunikation i en behandlingssituation. Presentationen lockade även fram en hel del igenkännande skratt. 

Konferensen avslutades med en presentation av nästa års arrangör som blir Linnéuniversitetet i Kalmar.

Bilder från konferensen


Representanterna från Borås utbildnings-       SSF delade även ut doktorandstipendier 
vårdavdelningar fick mycket uppskattning      samt pris till årets omvårdnadsledare.
för sina presentationer.                                Här ses Maria Gottvall ta emot 30 000 kr.


Det blev flera tillfällen för frågestunder. Här svarar Eva-Britt Wüstenhagen,
huvudhandledare på Södra Älvsborgs sjukhus på en fråga.


Sjuksköterstudenter fanns där och välkomnade     Birgitta Wedahl (SSF) och prefekt 
deltagarna och hjälpte dem till rätta.                     Caroline Ahl (VHB) pustar ut efter en 
                                                                         lyckad konferens.