Utökat lärar- och studentutbyte med Indonesien diskuteras

Högskolan i Borås har sedan flera år tillbaka ett utbyte med Gadjah Mada University inom kemiteknik och resursåtervinning. Nu är man även intresserade av ett utbyte inom byggteknik.

Under fredagen besökte representanter från fakulteten för bygg- och miljöteknik på Gadjah Mada University Institutionen Ingenjörshögskolan för att informera sig om områdena byggteknik och resursåtervinning och om möjligheterna att etablera student och lärarutbyte inom dessa områden.

Hans Björk, prefekt, och Kimmo Kurkinen, studierektor för området byggteknik, ser intressanta möjligheter både vad gäller lärar- och studentutbyte eftersom områdena byggteknik och resursåtervinning har gemensamma beröringspunkter, inte minst då byggteknik många gånger även omfattar frågor som vatten och energi.

Bilden: Professor Mohammad Taherzadeh, Hans Björk, professor Sigit Priyanto, Kimmo Kurkinen, adj. professor Djoko Murwono samt Bambang Triatmodjo, prefekt för fakulteten för bygg- och miljöteknik, Gadjah Mada University.

Text och foto: Solveig Klug