Erfarenhet går inte att undervisa

Lotta Victor Tillberg, fil.dr. i yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), föreläste om att det är svårt att undervisa i personkännedom. Ibland är erfarenhet det viktigaste och det kan vara svårt att lära ut. Lotta visade två exempel, från äldrevården i Stockholm och från Bosnien där en svensk FN-styrka skulle skydda två mentalsjukhus. Dessa två mycket skilda exempel hade sina likheter i att yrkeserfarenhet var det som löste två svåra situationer i slutändan.
- ”Skarpt läge”, ”oförutsägbarhet” och ”här och nu” är svårt att undervisa, sade Lotta Victor Tillberg.

 Efter Lotta Victor Tillberg var det dags för ett par korta lägesbeskrivningar om forskningssatsningar på högskolan. Maria Nyström, professor på Institutionen för vårdvetenskap, pratade om integrerad vårdutveckling, hur de kan samverka med områden som naturvetenskap och teknik, hellre än medicin. Nils-Krister Persson, Post Doc på Institutionen Textilhögskolan, pratade om Smart Textiles för att skapa tillväxt i svensk textilindustri. Peter Therning, lektor på Institutionen Ingenjörshögskolan, berättade om Waste Refinery, där bland annat Borås Stad har planer på ett energikombinat, vilket innebär att man kan få fler användningsområden för ett bränsle. Karin M Ekström, professor på Institutionen för data- och affärsvetenskap, pratade om ett nytt Handels- och tjänsteforskningsinstitut där hon konstaterade att 70 % av BNP i Sverige kommer från tjänster men att det finns väldigt lite forskning på ämnet.
- Målet är att bli ett nationellt institut, sade Karin M Ekström.

Ingen pedagogik oroar Persson

Bengt Persson, professor på Institutionen för pedagogik, höll ett längre föredrag där han reflekterade över ”Lärarutbildning i kontinuerlig omvandling”. Han berättade att hela skolväsendet står inför en stor förändring de kommande åren med bland annat ny skollag, ny gymnasieskola och yrkesuniversitet.
- Forskare, så som jag själv, måste också bli bättre på att få tillgång till den arena där beslut fattas, bland annat i politiken, sa Bengt Persson.
Han påpekade att utredningar ofta kritiserar lärarutbildningen, men nästan aldrig ramverket (lagar och regler) som styr lärarutbildningen. Bengt Persson pratade också om att den nya skolpropositionen inte nämner något om pedagogik utan bara olika typer av psykologi.
- Det är mycket oroande, tycker Bengt Persson.

Sist under HB-dagen presenterades ett antal aktuella rapporter. Björn Brorström, prorektor på rektors kansli, berättade om styrning i offentlig förvaltning, där han kom fram till att idealmodellen är konsten att förena konkurrerande värden samt allokativ och adaptiv effektivtet. Anders Edström, professor på Institutionen för data- och affärsvetenskap, talade om framgångsrik förnyelse där han fokuserade på att nya företag ofta har rötter i gamla företag. Han använde JC som exempel, där han konstaterade att elva företag hade rötterna i just JC. Margareta Oudhuis, universitetslektor på Institutionen för pedagogik, fokuserade på framgångsrik förnyelse inom företag. Nyckeln är bland annat ”ödmjukhetens insikt” och att framgångsrika företag numera har mer delegerande ledarskap och tro på individen. Slutligen resonerade Maria Lindh, universitetsadjunkt, och Jan Nolin, universitetslektor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, om profession och vetenskap, bland annat utifrån frågeställningar som; Vad är ett ”professionslärosäte”?