FoU-café på temat unga vuxna med lindriga funktionshinder

Vid FoU-caféet kommer frågan om att befinna sig i gränslandet mellan ung och vuxen beröras -  och dessutom på grund av lindriga psykiska och /eller neuropsykiatriska funktionshinder, behöva stöd i vissa delar av tillvaron, exempelvis när det gäller att få ett arbete. Föreläsare är Elisabeth Olin och Bibbi Ringsby Jansson, båda forskare med lång erfarenhet från funktionshinderområdet. Föreläsarna kommer att beröra frågor om hur olika professionella aktörer i välfärdssamhället förstår och beskriver de ungas situation/problem och hjälpbehov samt hur de ser på sitt ansvar och sina möjligheter att ge stöd till unga personer med funktionshinder.

Tid och plats: Sjöbo församlingshem, Borås kl. 13.30-16.00

Moderator: Rune John, rektor vid Erikslundskolan i Borås.