Givande platsbesök

– Vi har fått svar på de frågor som väcktes när vi läste igenom högskolans självvärdering. Dialogen har varit bra, fortsätter Tomas Blom som i vanliga fall är prorektor på Universitetet i Karlstad.

Han är ordförande i den bedömargrupp som från tisdagen den 29 september till och med fredagen den 2 oktober besökt högskolan. Övriga i gruppen är Högskoleverkets handläggare Per Rosenblad, studentrepresentanten Hanna Mörck, doktorand från Uppsala universitet, Jonny Lindström, professor i ekonomi och Annette Dörge Jessen, bedömargruppens internationelle representant som är verksam inom Danmarks utbildningsdepartement samt Anna-Karin Magnusson (ej närvarande på bilden).

Högskolans kvalitetsansvarige Iréne Arvidsson tog hand om gruppen och såg till att programmet hölls.

Fakta:

Syftet med platsbesöket är att genom intervjuer och möten fördjupa den bild som självvärderingarna ger. Vid platsbesöken träffar bedömargruppen

  • företrädare för utbildningen, det vill säga institutionsledning eller motsvarande
  • företrädare för nämnderna
  • företrädare för ledningen i vårt fall rektor, prorektor och högskolestyrelsens ordförande
  • studenter eller doktorander beroende på utbildningsnivå
  • lärare
  • externa representanter
  • företrädare för stödverksamheten

Efter platsbesöken skriver bedömarna en rapport. I den ingår rekommendationer till förbättringar.