Hallå där, Fredric Gieth, grundare av nätverket MaNet

– Syftet med konferensen är att visa vilka vi är och vilka frågor vi arbetar med. Jämställdhetsfrågan är central av olika anledningar. Inom samma lärarkår återfinns paradoxalt nog Sveriges minst och mest jämställda yrken.

– Förutom att vi presenterar MaNet föreläser också Elisabeth Öhrn, gästprofessor vid Högskolan i Borås under rubriken ”Att bli vid sin läst eller bryta traditioner. Om könade förväntningar i förskola och skola.”. Vi besöks även av Mats Ohlsson, lärarutbildare vid Malmö högskola som talar om genuspedagogik 2.0 – ett manligt perspektiv.

Vilka borde komma på konferensen?

– Vi vänder oss främst till manliga lärare ute på fältet, men alla som arbetar inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i regionen är välkomna. Även stads- eller kommundelens skolledare och verksamhetsutvecklare är inbjudna. Självklart är också våra lärarstudenter välkomna.

– Mer information om konferensen och hur man anmäler sig finns på www.hb.se/ped/manet

Vad är MaNet egentligen?

– MaNet är ett nätverk för lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Det riktar sig främst till män, men även kvinnliga studenter är välkomna att delta vid våra träffar. Vi vill skapa en mötesplats för alla lärarkategorier där alla frågor är välkomna. Nätverkets huvudfokus är att verka för en mer jämställd utbildning och yrkeskår.

– Ett av våra mål är att professionsanknyta nätverket och konferensen ,som vi nu anordnar, kan ses som en start på ett framtida, förhoppningsvis, produktivt samarbete. Ett annat mål är att utveckla samarbetet med likande nätverk för att på sikt etablera ett rikstäckande nätverk under samma namn.

– Jämställdhet i utbildning och profession angår oss alla och är något vi tillsammans skapar förutsättningar för. I det sammanhanget är ett nationellt samarbete självklart och en förutsättning för att möjliggöra större och långsiktigare förändringar.

Vad händer mer i MaNet framöver?

– Det är mycket på gång. Under hösten kommer vi bland annat att delta på Dimensioneringskonferensen i Örebro dit vi bjudits in av Högskoleverket. Vi håller också på att starta en MaNet-blogg. Till våren planerar vi att delta vid flera studentmässor samt ta fram en PR-video. Även ett samarbete med Malmö högskola är på gång.

Hur får jag veta mer om MaNet?

– Antingen kan du gå in på www.hb.se/ped/manet och läsa mer, eller så kan du besöka vår nästa mötesträff. Den äger rum den 6 oktober och då är alla lärarstudenter välkomna. Vi besöks då av flera gäster från professionsfältet. Anmälan görs via fredric.gieth@hotmail.com