Hjärtstopp i fokus

Professor Johan Herlitz inledde sin föreläsning om vad som händer när hjärtat stannar med att förklara hjärtats uppbyggnad.

– ”Hearts too god to die” är vad vi kallar hjärtan som är för friska för att dö, men ändå får oväntade hjärtstopp. Den absolut vanligaste formen av hjärtstopp som sker tidigt i livet beror på störningar i genomblödningen vilket ger en hjärtinfarkt. Detta kan i sin tur ge skador på hjärtmuskeln, berättar Johan Herlitz.

– En annan, men mycket ovanlig, anledning till tidiga hjärtstopp är störningar i hjärtmuskelfunktionen.

– När en person har fått hjärtstopp är de första 5-10 minuterna avgörande, då har man störst chans att rädda personen. Redan 4-6 minuter efter hjärtat har stannat börjar hjärnans celler att skadas ordentligt.

Att be om råd

Christina Isaksson, verksamhetschef vid Sjukvårdsrådgivningen i Södra Älvsborg, gav åhörarna en kort information om att ringa 1177.

– Via 1177 kan du snabbt få sjukvårdsrådgivning via telefon. Vårt huvuduppdrag är att ge egenvårdsråd och hänvisa vidare till lämplig instans.

– 1177 är en tjänst i tre delar, förutom att det går att nå oss via telefon så finns det även mycket information på webben (1177.se/vgregion) och i vår handbok ”Egenvårdsguiden”.

Hon betonade extra noga att 1177 inte är ett akut nummer, då är det istället 112 som ska ringas. 112 berättade därefter Carita Gelang från SOS Alarm mer om.

Titta och prova

Under Hjärtdagen fick besökarna även information och demonstration av olika hjärtstartare. Här är det Anneli Lundström från Ambulanssjukvården SÄS som demonstrerar en hjärtstartare för besökarna.

Utanför högskolan stod en ambulans parkerad. Ambulanssjuksköterska Karin Winge gav besökarna en chans att titta närmare på ambulansens inre.