Högskolan delaktig i nytt medicintekniskt samarbete

Förutom Högskolan i Borås är också Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen involverade i samarbetet kring MedTech West. Tillsammans satsar parterna 13,5 miljoner kronor extra under en treårsperiod på rekrytering av nya forskare och andra insatser för att utveckla området.

MedTech West ska utvärdera och vidareutveckla innovativa idéer från sjukvård och akademi. Centret ska också bedöma klinisk relevans hos teknikdrivna idéer.

Från Högskolan i Borås är det professor Kaj Lindecrantz och hans forskarteam kring medicinsk teknik som är involverade i centret.

I samband med öppnandet av MedTech West ägde en debatt om behovet av nya samarbetsformer mellan vård, industri och akademi rum. Högskolans rektor Lena Nordholm var en av deltagarna i paneldiskussionen.