IDA fick finbesök

Michael Rosemann är professor vid Queensland University of Technology i Brisbane, Australien. Han har bland annat skrivit sju böcker och varit med och författat över 150 rapporter om informationssystem. Han har också blivit inbjuden till över 20 länder för att hålla föredrag.

Hur lyckades ni få Michael Rosemann att komma till Borås och föreläsa?

- Vi var på samma konferens i Bryssel och då passade jag på att fråga om han kunde komma till Sverige innan han åkte tillbaka till Australien, säger Mikael Lind, på Högskolan i Borås.

Tredimensionellt flödesschema

Michael Rosemann föreläser om "process modelling", som är ett slags flödesschema över vad som händer, inom exempelvis ett företag. Tanken är att man ska bli så effektiv som möjligt genom att man kan överblicka hela processen.
- Målet är att skapa en 3D-värld där det kan läggas till och plockas bort demografiska segment och på så sätt se vad som ska hända i framtiden, säger Michael Rosemann.

Föreläsningarna här i Borås handlade mycket om tvåvägskommunikation.
- Jag gillar inte att bara tala utan jag vill ha många frågor.
- Det finns många likheter mellan Sverige och Australien i den forskning vi gör och jag ser fram emot att studera den svenska forskningen mer i detalj. Vi har liknande industrier men det ska bli intressant att se skillnaderna. Förhoppningsvis kan vi fortsätta hålla kontakten även efter de här dagarna, konstaterar Michael Rosemann.

Under besöket hölls också flera strategiska möten med doktorander och seniorforskare för att bädda som grund för ett begynnande samarbete mellan informatik vid IDA och den Michael Rosemanns forskargrupp som är den enda i sitt slag i världen. Nästa steg i samarbetet är att forskare vid IDA kommer att besöka Michael Rosemanns forskargrupp under nästkommande vår.