Kombination av ledningsfilosofier ger motståndskraftiga företag

Roy Andersson har undersökt olika kvalitetsledningsfilosofier och hur dessa påverkar motståndskraft och värdekedjor hos företag. Han har tittat på hur pass motståndskraftiga (resilienta) företag och deras värdekedjor är mot negativa förändringar och vilka tillämpar en kombinerad TQM, (Total Quality Management), Lean och Sex Sigma-filosofi.

- Resilienta företag återhämtar sig snabbt efter en störning. En del företag genomgår just nu en ekonomisk kris och de mest resilienta företagen går inte bara ut ur krisen snabbt, de vinner dessutom marknadsandelar och kommer ut ur krisen starkare än när de gick in i den. Det gäller att planera under högkonjunkturen för att kunna återhämta sig när det blir lågkonjunktur, menar han och lägger till att det just nu, när det är just lågkonjunktur, skulle vara ypperligt att göra en studie av vilka företag som är motståndskraftiga och hur de arbetar under krisen och vad de hade för strategi innan krisen.

Flera strategier nödvändiga

Undersökningen visar att företag uppnår en viss grad av motståndskraft om man arbetar enligt kvalitetsledningsfilosofierna. Men det räcker inte.
- Andra strategier måste till, speciellt metoder inom området logistik, för att uppnå motståndskraftiga värdekedjor och starka företag, förklarar Roy Andersson.

Avhandlingen består av sex artiklar som dokumenterar hur man jobbar på olika företag, bl.a. SKF, Ericsson, Dell, AlfaLaval, Parker Hannifin och Volvo.
-Resultatet av avhandlingen är en modell som beskriver vilken strategi företag bör ha för att bli motståndskraftiga mot ändrade förhållanden.

Vill vidareutveckla området kvalitetsteknik och logistik

Roy Andersson jobbar sedan flera år tillbaka på Institutionen Ingenjörshögskolan som lärare och forskare. Här bedrivs även forskning inom området kvalitetsdriven logistik. Därför föll det sig naturligt för honom att sikta in sig på kvalitetsmetoder inom just logistik.

Vad har varit roligast under åren med forskningen?

-Att man hela tiden lär sig något nytt.

Vad ska du göra när du doktorerat?

-Jag kommer att arbeta som studierektor samt undervisa inom områdena industriell ekonomi och maskin på Högskolan i Borås. Jag vill också fortsätta att vidareutveckla området kvalitetsteknik och logistik.

Ordförklaring: Resiliens - förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas

Fakta

Namn: Roy Andersson
Ålder: 42
Kommer från: Borås, bor i Sandared
Familj: 4 barn och sambo
Fritid: Spelar fotboll i Borås AIK. Jobba med hantverk t.ex. bygga på huset.

Roy Andersson är uppvuxen i Borås och har sin skolbakgrund här. Efter fyraårigt tekniskt gymnasium med inriktning mot kemiteknik, jobbade han under sju år som lärare i matematik, naturorienterande ämnen samt idrott på högstadiet. Sedan bestämde han sig att det var dags att studera igen. Han gick högskoleingenjörsutbildningen elektroteknik med inriktning mot mät- och kvalitetsteknik på Högskolan i Borås. Efter ett mellanspel med ett års studier i USA inom kvalitetsteknik återvände han till Högskolan i Borås för en tvåårig magisterutbildning i maskinteknik med inriktning mot logistik. Han hann jobba som produktionstekniker på Dayco i Ulricehamn i ett år innan han 1999 började som universitetsadjunkt på Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås. Parallellt med undervisning har han de senaste sex åren ägnat sig åt doktorandstudier och forskning.

Offentlig disputation – teknologie doktor

Datum: 2 oktober kl. 10:15
Plats: Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg
Titel: Supply Chain Resilience through Quality Management
Opponent: Prof. Martin Christopher, Cranfield University, England
Disputationen hålls på engelska.