Manliga lärare utmanar kulturen i skolan

Mats Ohlsson diskuterade under sin föreläsning utifrån sina egna erfarenheter som man i förskolläraryrket under 25 års tid.
– Det är svårt att förändra skolan som institution när dubbelt så många män än kvinnor slutar sin utbildning i förtid. Endast 5 % av lärarna är män.

Varför så få män vill bli lärare är svårt att svara på menar Mats Ohlsson. Han vill inte ge ett, som han själv uttrycker det, tråkigt svar att det handlar om status och pengar utan tror att annat ligger bakom.
– Männen är viktiga som lärare eftersom de har aktiviteter som jag är säker på aldrig hade ägt rum om det bara varit kvinnor. Män som lärare utmanar kulturen, konstaterar Mats Ohlsson och påpekar samtidigt:

– Det är ett spännande och personligt yrke, framförallt när det kommer till mötet med barnen.

Annat perspektiv

Elisabet Öhrn, redogör under sin föreläsning att en bra pedagogisk verksamhet handlar mer om individer än om kön
– Alla har olika erfarenheter och det finns ett värde att ha människor som är olika i en verksamhet, den gynnas av att det både finns män och kvinnor.

– Problemet är att män som väljer traditionellt kvinnliga yrken blir ifrågasatta privat, säger Elisabet Öhrn.  

Hon tycker det är viktigt att ha ett manligt nätverk för att synliggöra problematiken och för att peta i samt utmana de mönster som finns.

Nya kanaler för nätverksbyggande

Ett sextiotal personer deltog på konferensen. Många av dem var externa skolledare och utvecklingsledare som arbetar med jämställdhetsfrågor. 
– Utgångspunkten var att få hit externa besökare för att skapa nya kanaler för nätverksbyggande, säger Fredric Gieth, ansvarig för MaNet och fortsätter:

– Jag hoppas att detta var början till ett samarbete med de som var här. Arbetet på lokal nivå är av stor vikt, men för att nå mål som att öka andelen män i förskola och skola behöver vi arbeta på flera plan och tillsammans med fler aktörer. Det är också viktigt för våra studenter att förstå att företrädare från professionen aktivt arbetar med dessa frågor.

Fredric Gieth avslutar med att betona att det finns ett stort intresse för nätverkets arbete bland flera av landets lärosäten och att han ser framemot att utveckla nätverkets verksamhet vidare regionallt och nationellt. Norges lyckade jämställdhetssatsning står som modell för arbetet.