Misslyckas för att lyckas

Ett 40-tal personer från ett 15-tal företag hade tagit sig till högskolan för att lyssna på Johan Ljungdell.
- Det känns bra att vara här. Det första som slog mig när jag kom hit är att det finns väldigt fina lokaler här på högskolan.

Bättrekonceptet, ett samarbete mellan högskolor, näringsliv och lärcentrum, bjöd in Johan Ljungdell för att prata om Scanias Production System (SPS), hur man bygger en förbättringskultur som upprätthålls och blir uthållig. SPS har sin grund i Lean Production där målet är att minimera slöseri.
- Ett bräckligt system synliggör svagheter så att man kan förbättra.
- Jag hoppas att de ska gå härifrån med inspiration och insikt om att det krävs att de måste göra det själva. Det går inte att stjäla ett färdigt resultat, säger Johan Ljungdell.

”Älska avvikelser”

En av deltagarna på föreläsningen var Lena Djurfors, fabrikscontroller på Volvo Bussar på Viared i Borås.
- Vi har vårt eget system på Volvo och försöker jobba med Lean Production i produktionen. I år har vi fått mycket tydliga instruktioner att Lean ska gälla även administrativa enheter och därför ville jag komma hit för att få tips.
- Höjdpunkten har varit att det här är en hel filosofi, det är inte bara är en metod, säger Lena Djurfors.
- Man måste våga misslyckas för att kunna lyckas. Grejen är att hitta saker som inte funkar för att kunna förändra dem. Älska avvikelser, avslutar Johan Ljungdell.