MoPED kör vidare med ny ordförande

Med en ny grupp medlemmar vill MoPED åter synas för Institutionen för pedagogiks studenter.
– Varje onsdag sitter vi i Studentcentrum mellan kl. 12:00-13:00 för att finnas tillgängliga för studenternas frågor och funderingar. Det är inte direkt kö just nu, men vi försöker bara synas till en början, säger Eva Blomberg.

Studenter kan påverka sin utbildning

De planerar även att ge ut ett informationsblad varannan månad för att ytterligare förstärka informationen utåt och tillsammans med Tria (sammanslutning av fackförbund riktade mot studenter) arrangeras föreläsningar under hösten.
– Föreläsningarna är för OPUS-studenterna men vi har kontakter med lärarförbunden och hoppas kunna öka samarbetet med dem och på så sätt värva fler lärarstudenter till MoPED.

–Som student lägger du ner mycket pengar och framförallt tid och det är viktigt att vi är med och påverkar vår egen utbildning genom olika beslutsorgan.

Fester och nya vänner

Även om MoPED handlar mycket om studentinflytande så engagerar sig även merparten av styrelsen  i PEDs egen festförening DEPOM.
– Det kan vara allt från sittningar, till temafester och pubar, säger Eva Blomberg och påpekar samtidigt att ett engagemang inom studentföreningen ger ett större nätverk, nya vänner och extra erfarenheter till CV:t.  

Till våren, när en ny ordförande ska tillsättas, vill Eva Blomberg ha något att lämna över och satsar sitt år att bygga upp ett kontaktnät på institutionen, fylla de olika beslutsråden och få MoPED att synas mer. Sedan väntar ett helt nytt uppdrag – som mamma.

Fakta

MoPEDs stormöte: samling kl. 17:00 i Studentcentrum.

Läs mer om MoPed