Pricksäkert jubileum

Givetvis fanns konstnären bakom det numera välbekanta konstverket och tillika solskyddet ut mot stadens hjärta. Textilkonstnären Eva Stephenson Möller är stolt över att alla verkar ha tagit prickarna till sig. Annars skapar hon mest rutor och ränder i vävstolen och har aldrig gjort ett så stort konstverk förut. Totalt är det på 192 m2. Högskolans utvecklingsdirektör Staffan Lööf höll i invigningstalet och gav en kort historisk tillbakablick från högskolebibliotekets start 1972 då Bibliotekshögskolan flyttade till Borås via flytten till Balder under tidigt 80-tal och rundade av med den nya biblioteksbyggnaden som stod klar 2004. Dagen till ära kom även dåvarande bibliotekschef Eva Lilja.

– Det är en förmån att få ha varit med och bygga ett bibliotek från början och det var en fantastisk resa, sa Eva Lilja som här syns tillsammans med Catta Torhell (längst till vänster) och konstnären Eva Stephenson Möller (i mitten).

Supermodernt är redan förlegat

Även den nuvarande bibliotekschefen Catta Torhell är stolt över Bibliotek & läranderresurser BLR och den fantastiska byggnaden, men erkände att man redan börjat fundera över hur man ska förbereda verksamheten för de kommande fem åren. Besökarnas sätt att utnyttja biblioteket har nämligen förändrats radikalt de senaste åren.

– Det finns en tendens till att man inte vill sitta i de tysta läsesalarna längre, man efterfrågar fler grupprum. Vi kan också plocka bort flera hyllmeter med böcker och ge mer utrymme för fler studieplatser, berättar Catta Torhell och visar upp den läsplatta som kommer att bli en allt vanligare syn i och med e-böckernas införande.

Publikrekord

Att BLR är en omtyckt mötesplats råder dock ingen tvekan om. I anslutning till jubileet noterades i slutet av september ett publikrekord i antalet besökare, med 3188 personer på en dag. BLR är ju så mycket mer än enbart böcker och studieplatser. Lärandet står i fokus för BLR och verksamhet är till för att stödja och stärka studentent inför det kommande arbetslivet. De olika stödfunktionerna presenterades under jubileet som exempelvis språkverkstaden och mattesupport. Dessutom arrangerades guidade konstturer för att visa upp de över 20 konstverken som finns i lokalerna. Festligheterna avslutades med en föreläsning med Sven-Eric Liedman.