Rättvisemärkt bomull väger tungt för utvecklingsländer

Odling av bomull är en viktig gröda för många fattiga runt om i världen. Fairtrades Rättvisemärkt innebär att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom att ett minimipris är satt som är betydligt högre än normalpriset de får sälja sin bomull för.
– Bomullen ligger längst ner i den textila värdekedjan så prisskillnaden påverkar inte slutproduktens pris särskilt mycket men gör stor skillnad för odlarna och deras byar, säger Elisabet Lim

– Jag vill få ut budskapet till studenterna på Textilhögskolan så att när de börjar arbeta som t.ex. inköpare vet om att Rättvisemärkt finns och informerar om det i sina framtida organisationer.

Samhällsutveckling

Förutom att minimipriset ger mer överskott till bomullsproducenterna, får även byn, som ofta har en odling tillsammans, en premie.  En summa pengar som ska hjälpa dem att utveckla byn på olika sätt. I Mr Oumarous fall har premien inneburit bland annat en ny vårdcentral och en ny skola.
– Jag vill berätta om betydelsen av Rättvisemärkt från ett globalt perspektiv och hur våra byar har utvecklats tack vare detta, säger Oumarou Gadjere och fortsätter:

– Minimipriset har gjort att jag har kunnat köpa två oxar, vilket har underlättat oerhört i arbetet som ofta är tungt.  Både livet och arbetsförhållanden har förbättrats tack vare Fairtrades Rättvisemärkt.

Seminariet del av kampanj

Seminariet på Textilhögskolan är en del av den pågående kampanjen ”Fairtrade Fokus” som pågår denna och nästa vecka. Kampanjen innebär att upplysa om Rättvisemärkt i affärer och andra platser runt om i Sverige.  På Högskolan i Borås kommer det att bjudas på Rättvisemärkt kaffe under Nordens största fikapaus den 20 oktober (läs mer här).