Rekordmånga vill studera på högskolan


Verket för högskoleservice (VHS) sammanställning av samtliga (via webb och pappersblankett) anmälningar till kurser och program vårterminen 2010 är nu klar. Totalt har 194 293 personer anmält sig till högre utbildning. Det är en ökning med 13 % jämfört med förra året då totalt 171 801 personer anmälde sig till vårterminen 2009.

Även i år är det flest kvinnor som söker utbildningar. Nära två tredjedelar eller 63 % av anmälningarna är från kvinnor. För Högskolan i Borås ligger den siffran på 84 %, vilken är en ökning i jämförelse med vårterminen 2009 då 78 % av samtliga sökande var kvinnor.

50 % fler studenter

Till Högskolan i Borås har totalt 6 056 personer anmält sig till vårterminens program och kurser, varav 2 759 är förstahandssökande. Det är en ökning med 50 % jämfört med anmälningarna till vårterminen 2009.
– Ökningen kan ses som en följd av lågkonjunkturen likaväl som att vi under föregående år haft stora ungdomskullar, säger Lucia Monastyrski, antagningssekreterare vid högskolan.

Det populäraste programmet med flest antal sökande är sjuksköterskeutbildningen, följt av lärare för förskolan och förskoleklass – grunden till lärande samt distansutbildningen bibliotekarie. I jämförelse med anmälningsstatistiken för vårterminen 2009 har distansutbildningen bibliotekarie haft en ökning på 66 %, lärare för förskolan och förskoleklass – grunden till lärande 57 % och sjuksköterskeutbildningen 53 %.

Webbanmälningar populärast

Allt fler av de sökande använder sig av VHS e-tjänst studera.nu även om det fortfarande går att använda vanliga pappersblanketter. Under kvällen på den sista anmälningsdagen, 15 oktober, inkom som mest cirka 105 webbanmälningar per minut. Idag står webbanmälningarna för omkring 99 % av alla anmälningar till högre utbildning i landet.