Samarbete som förstärker kvaliteten på lärarutbildningen i Borås

Förutom att Universitetet i Agder har en aktiv specialpedagogisk miljö är universitetet också välkänt för sin matematikdidaktiska forskning.
– Samverkan syftar vidare till att förutom erfarenhetsutbyte, vidgas till att omfatta lärar- och studentutbyte längre fram, säger Bengt Persson och fortsätter:

– Dessutom befinner sig Universitetet i Agder i samma skede som Institutionen för pedagogik när det gäller att utveckla en lärarutbildningsanknuten forskarutbildning. Båda parter kan dra nytta av ett samarbete.