Seminarium med lek på schemat

Mikael Jensen står för innehållet under det tredje seminariet i höstens vetenskapliga seminarieserie.  Han kommer utifrån sitt avhandlingsprojekt där han studerade barns låtsaslek. Under seminariet berättar Mikael Jensen om hur hans avhandlingsprojekt om barns låtsaslek utvecklades metodologiskt och går sedan in på de viktigaste fynden. Två centrala frågor under projektet har varit: Vad behövs för att ett barn skall kunna leka på låtsas? Vad är det som utvecklas under den period då barn leker på låtsas?

Tid: kl.13:00-15:00
Sal: A 502

Vetenskaplig ledare: Marita Lindahl

Institutionen för pedagogiks vetenskapliga seminarieserie är öppen för alla och kostnadsfri.