Sparbankssalen invigd

Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Sjuhärads ordförande Bertil Sparf knöt Lena Nordholm det band som ska symbolisera de nära band som finns mellan de två parterna. Salen, som tidigare benämndes M202, går nu under namnet Sparbankssalen.
– Det här är en synlig handling på de starka band som funnits och fortfarande finns mellan oss. Högskolan är stiftelsens största bidragsmottagare, konstaterar Bertil Sparf.

– Under drygt tolv år har vi fått omkring 50 miljoner kronor. Det har många gånger handlat om fortlöpande bidrag under flera år, inte enbart enstaka insatser. Detta har gett högskolans forskning en rejäl skjuts, fortsätter Lena Nordholm.
– I och med Sparbankssalen vill vi nu visa vår uppskattning, lyfta fram och hedra Sparbanksstiftelsen.

Från bidrag till konkret forskning

Med på namngivningscermonin fanns, förutom många av högskolans anställda, också representanter från Sparbanksstiftelser över hela landet. Efter namngivningen fick dessa personer en kort presentation av högskolan och delar av den forskning som kunnat genomföras tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.