Temadag om demens

Det är FoU Sjuhärad Välfärd i samverkan med pensionärorganisationer i Sjuhärad samt studieförbunden ABF, Folkuniversitetet och Studieförbundet Vuxenskolan som arrangerar dagen. Målgrupp är äldre, närstående och andra intresserade. Vid temadagen föreläser Svenskt Demenscentrum, Demensteamet i Borås och Dagny Wikström, legitimerad arbetsterapeut/ demensvårdutvecklare vid Luleå kommun.

Tid och plats: Kl. 13.00-17.00, Högskolan i Borås, sal M 204

En miniutställning kommer även att finnas i anslutning till föreläsningssalen.

Pressmeddelande