Ungas nätanvändande i fokus under IT-seminarium

Som lärare under hela 80- och 90-talet såg Stig Roland Rask datorn och framförallt Internets inverkan på skolan. Och han blev fascinerad.
– Ska en ny generation anpassa sig till en gammal skola? Eller ska en gammal skola anpassa sig till en ny generation, frågar han sin publik och påpekar att han med det inte menar att ett påstående är felaktigt.

En ny kultur

Skolan står givetvis i fokus under hans föreläsning måndagen den 28 september. Men han pratar även om problemen som är förknippade med Internet, såsom mobbing och sexuella trakasserier.
 – Jag vill öppna upp för diskussion och prata om både möjligheter och problem, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att prata om en ny kultur när det kommer till IT-användningen bland unga. I dessa kulturer finns det beståndsdelar som inom ett antal år kommer att påverka näringsliv, organisationer och lärande.  Istället för att enbart problematisera måste vi se fenomenet från de ungas vinkel. Det finns så mycket kreativitet när de kommunicerar. 

”Oro skymmer sikten för potentialen”

Skillnaden mellan generationers syn på något, i detta fall Internet, är större än någonsin, tror Stig Roland Rask men menar att det snarare finns en osäkerhet än ett motstånd bland föräldrar och lärare hur det ska hantera frågor som uppkommer. 
– På ett föräldramöte där jag bjöds in för att föreläsa var det många oroliga föräldrar och jag bad dem att hålla sans och förnuft. Vuxna har i alla tider pekat på nya mediala företeelser som roten till allt ont. På 30-talet anklagades serietidningar, på 40-talet jazzen och på 50-talet Elvis. Det skrattar vi generat åt idag. All oro skymmer sikten för de positiva potentialerna så det kan vara nyttigt att ibland se saker i ett historiskt perspektiv.

Viktiga argument

Tobias Ruthenberg, universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, som tillsammans med Hans Johansson, Centrum för skolutveckling (CSU),satt ihop seminarieserien som en del av fortutbildningsutbudet inom CSU, är nöjd med föreläsningen och diskussionen som följde.
– Det var jättekul att Stig Roland Rask kunde komma. Han vänder och vrider på argumenten och spetsar till formuleringarna. Vi som arbetar mycket med IT i skolan behöver verkligen de här argumenten.

– Han har skrivit mycket under lång tid och har stor inblick i skolutvecklingen. Hans senaste bok ”När det gamla möter det nya” använder vi i undervisningen på lärarutbildningen och det är värdefullt att få lyssna på kurslitteraturens författare direkt. Det blir användbart när vi sedan ska undervisa våra lärarstudenter.

Tobias Ruthenberg anser också att de inom lärarutbildningen behöver ligga i framkant med nya som saker som kommer istället för att skjuta det åt sidan.
– Det är viktigt att lyfta frågan och kunna diskutera det i en större grupp, säger han och syftar på de rektorer, utvecklings- och skolledare och andra intresserade pedagoger som varje månad lyssnar till de inbjudna föreläsarna.

– Vi har även sålt in vårt program till Göteborgs motsvarighet: Center för skolutveckling, där skolledare, lärare m.fl. får höra samma föreläsningar som i Borås. Gensvaret har varit bra med över 100 deltagare i båda städerna. Förhoppningsvis kan vi köra en fortsättning när den här omgången är slut. 

Fakta: Seminarieserien ”IT i skolutvecklingen”

  • Serien innefattar fem föreläsningstillfällen, varav två har varit
  • Kommande föreläsare: Johan Elmfeldt,  Martin Tallvid samt Henric Hansson och Elsa Dunkel
  • Målgruppen är skolledare, IT-utvecklare i skolan, samt intresserade lärare i grund- och gymnasieskola.