Känd pedagog ger verktyg för ledarskap

Han är en flitigt anlitad föreläsare i hela Sverige vilket tyder på att det finns en kunskapstörst bland landets mentorer och handledare att lära sig mer.
– Vem vill inte bli proffsigare och uppnå bättre resultat? säger John Steinberg om hans fullbokade agenda.

– Livet för en pedagog idag är allt tuffare – mindre auktoritet, flera lustbarn, fler krav från samhället, nya teknik och nya krav på kvalitet. Det behövs kontinuerlig utbildning. Lika mycket som en läkare behöver hålla sig à jour tycker jag att lärare också ska det.

Vill ge verktyg till mentorer

John Steinbergs intresse för barnens villkor har alltid funnits. Som universitetsstudent i början av 70-talet kom mycket litteratur om skolans roll i samhället.
– Jag blev intresserad av skolans villkor och samhällsuppdrag och allt eftersom även av lärandets villkor, undervisningsmetodik och samtalsmetodik.

Han vill att hans lyssnare ska känna att de är viktiga och kan påverka sin situation i klassrummet. Att det finns metoder, principer och idéer som kan hjälpa handledaren att utvecklas.
– Det lättaste att påverka är sig själv – sin metodik och sitt bemötande. Jag vill att mina lyssnare ska få verktygen att arbeta aktivt med sitt ledarskap och utnyttja sina egna styrkor som pedagog och mentor.

– En bra pedagog ska vara pålitlig, påhittig och entusiastisk, säger John Steinberg.

Han använder sig också av uttrycket ”att vara katt eller hund i sitt ledarskap”, där katt innebär egenskaper som inger förtroende och ger struktur, ramar och regler. En hund skapar relationer genom att ge kärlek, kramar och uppmuntran. En bra lärare har båda delar och vet när ledarskapet ska baseras på katt eller hund.

Råd om handledning

Studenterna fick ta del av John Steinbergs tips och råd om ledarskap på förmiddagen. Eftermiddagen vigdes åt handledare och pedagoger. En av dem är Lotta Larsson, förskolelärare och blivande VFU (verksamhetsförlagd utbildning)-handledare. Hon tycker att föreläsningen var givande och att den framförallt gav nya ingångar.
– Mycket kände jag till sedan tidigare, men han satte fingret på det. Framförallt visste jag inte att vi kan ha sådan påverkan, säger hon strax efter föreläsningen och fortsätter:

– Jag kommer ha jättestor användning för hans råd och kan nu på ett enklare sätt handleda studenter som kommer på VFU.

Läs mer om John Steinberg på hans hemsida www.steinberg.se